هرچند هنوز با نسل سایبورگ‌ها فاصله زیادی داریم ولی زمان آن رسیده است که ادعا کنیم، تکنولوژی از قطعات الکترونیکی به موج‌های مغناطیسی قدرتمندی داخل ذهن‌مان رسوخ پیدا کرده است. تکنولوژی در زندگی امروز ما تنیده شده است. 

هرچند با نیمه روشن تکنولوژی به خوبی آشنا هستیم و واقفیم که چگونه تکنولوژی روز به روز زندگی‌مان را بهتر کرده است ولی هیچ نمی‌خواهیم نیمه تاریک آن را از یاد برده باشیم. نیمه تاریکی که آثار آن را از ویرانی محیط زیست گرفته تا ویرانی خودِ درونمان دیده‌ایم.

این‌بار مسابقه‌ای ترتیب داده‌ایم تا با عکاسی، طراحی گرافیکی و تصویرسازی نگاهمان از نیمه تاریک تکنولوژی را با بقیه به اشتراک بگذاریم. 

این شمایید که تصمیم می‌گیرید نیمه تاریک تکنولوژی چیست. شاید این نیمه برای شما به معنای تصویر کودکی باشد که به جای دویدن و بازی در دشت‌های فراخ سر در تبلت خود فرو برده است و یا روزنامه‌نگار آزاد اندیشی که به تازگی پی برده  تمام گفتگو‌های شخصی‌اش توسط سرویس‌های جاسوسی ردیابی شده‌اند.

نیمه تاریک تکنولوژی در زندگی شما چیست؟

تا آخرین روز اسفند سال ۱۳۹۴ فرصت دارید تا عکاسی‌، طراحی گرافیکی و یا تصویرسازی خود را به ایمیل zamanablog@gmail.com ارسال کنید.

یک Fuji Instax mini 8 هدیه ما به نفر اول مسابقه نیمه تاریک تکنولوژی. 

به روز رسانی ۱ فروردین: شرکت در مسابقه تا پایان فروردین ماه تمدید شد.