براساس یک سنت قدیمی که از سال ۱۷۹۰ در آمریکا بنا نهاده شده است، رییس جمهوران این کشور به استثنای آقای فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳،  یک گزارش سالیانه از وضعیت موجود و برنامه‌های آینده‌ی خود به کنگره تحویل می‌دهند که گاهی اوقات ناراحت کننده است و گاهی اوقات هم مردم را شاد می‌کند. حتی گاهی ممکن است عجیب و غریب هم به نظر برسد.

این گزارش که SOTU یا State of the Union نامیده می‌شود، در واقع گزارشی از مردم و کشور آمریکاست که چشم‌انداز سیاسی این کشور و برنامه‌ی آینده‌ی رییس‌جمهوری را نشان می‌دهد.

هفته‌ی گذشته مقاله‌ای در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شد که قصد داشت با تجزیه‌وتحلیل دقیق متن هر SOTU زمانی را که آمریکا وارد دنیای مدرن شده است، تعیین کند. با توجه به نتایج این مطالعه، آمریکا در سال ۱۹۱۷ و با درگیر شدن در جنگ جهانی اول، دچار تجدد شده است.

محققان دانشگاه کلمبیا و پاریس، الگوریتم‌هایی را توسعه داده‌اند تا حدود ۱.۸ میلیون کلمه‌ی موجود در ۲۲۷ گزارشی را که از سال ۱۷۹۰ تاکنون  وجود داشته بررسی کنند. در این مطالعه تیم محقق تنها به دنبال کلمات کلیدی خاص نبوده‌اند بلکه بیشتر به دنبال این مفهوم بوده‌اند که این کلمات چگونه در طول تاریخ و بر اساس عواملی مانند تغییر زبان، بیان شدن مفاهیم جدید و به میان آمدن تکنولوژی‌های جدیدتر تغییر یافته است.

 SOTU در طی این مدت، حداقل از لحاظ لغوی تغییر چندانی نداشته است.

نتیجه‌ای که این تیم به آن رسیده بسیار جالب است. علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود تا این گزارش از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی داشته باشد ولی SOTU حداقل از لحاظ لغوی تغییر چندانی نکرده است. این تیم متوجه انحرافات زیادی در نوشته‌ی این گزارشات شد که به نظر می‌رسید وقوع جنگ های جهانی و جنگ سال ۱۸۱۲ بیشتر از روش‌های ارائه مثل تبدیل گفتار به نوشتار در آن نقش داشته باشد.

جالب است که بدانید در این گزارشات اشاره شده که جنگ‌های داخلی آمریکا باعث افزایش آگاهی مردم شده است در حالیکه در مباحث سیاسی آن زمان مشخص است که نقش زیادی در جهت دادن به تفکر اجتماعی و سیاسی نداشته است. این همان زمانی بود که مفاهیم مدنظر آمریکا به کلی تغییر کرد و دلیلی شد برای اینکه این کشور در جنگ جهانی اول شرکت کند. یعنی مبدا زمانی که آمریکا تصمیم گرفت تا سیاست را به شکلی مدرنیته تعبیر کند.

بعد از این بود که کلماتی مثل دموکراسی، وحدت، صلح و ترور جای عباراتی مثل کشورداری و دیپلماسی را در سیاست خارجی آمریکا ‌گرفت و سیاست داخلی نیز بیشتر روی نظام اقتصادی متمرکز شد. دولتی که می‌خواست  کاهش مالیات، انگیزه و رفاه را به جای واژه‌های خزانه‌، مبلغ و هزینه استفاده کند.

در این پژوهش کلماتی که در گزارشات مختلف استفاده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت زیرا عموما در همراهی با کلمات دیگر معنای متفاوتی پیدا می‌کنند. اینگونه تحلیل متن با آنچه که بیشتر مرسوم است مطابقت ندارد؛ روش های نادرستی که در آن تجزیه و تحلیل کلمات براساس مجموعه‌ای از پیش تعریف شده و ساختار یافته صورت می‌گیرد و نمی‌توان تغییرات معنایی کلمات در طول تاریخ را در آن لحاظ کرد.

به هر حال این متودولوژی نتیجه‌های جذابی را به همراه داشت. بخصوص در مورد نگاهی که ما به قانون اساسی داریم. برای مثال در ابتدای شکل‌گیری کشور قانون اساسی به رای مردم نزدیکتر بود. اما پس از جنگ داخلی بیشتر به نفع دولت شد. همین منوال ادامه داشت تا اینکه در جنگ جهانی قانون اساسی قانونمندتر شد.

به عنوان ملتی که وارد یک هزاره‌ی جدید و پر از تکنولوژی شده است، جالب است بدانیم که آیندگان چگونه گزارشات سالانه‌ی الانِ ما  را  تعبیر خواهند کرد. تصور آینده‌ای که در آن کامپیوترهای کوانتوم کلماتی مثل نظارت، بلای طبیعی و جنگ خودمختار موجود در گزارشات ما را بررسی خواهند کرد، زیاد هم سخت نیست. اگر اینطور نیست پس آیندگان درباره‌ی روند سیاسی معاصر چه خواهند گفت؟